Navigace

Obsah

Místní strategie na menších územích

- školské koncepce v území správního obvodu ORP České Budějovice

 

- schválené strategie dobrovolnych svazků obcí - 6 svazků obcí v ORP Č.B.:

 

- strategie CLLD na území MAS ležících na území – 5 MAS v ORP Č.B.:

 

- další strategické dokumenty, které na daném území již existují:

 

Zohlednění strategií na vyšších územních úrovních

- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje

- Regionální akční plány Strategie regionálního rozvoje 2014 – 2020

- Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice (verze ke dni 26.9.2014)

- popř. další strategické dokumenty, které na daném území již existují:

 

Soulad s národními strategickými dokumenty

- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2015 – 2020

- Strategie vzdělávání 2020

- Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 – 2018