Obsah

Základním finálním výstupem realizace projektů místního akčního plánování je dokument s názvem Místní akční plán. Tento dokument má několik částí, které vznikají na základě partnerské spolupráce a komunikace - analytickou část, Strategický rámec MAP do roku 2023 a Akční plán MAP. 

Součástí strategického rámce MAP do roku 2023 je i odsouhlasená dohoda o prioritách MAP - viz tabulka 3 Investiční priority

Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV s prioritami území je dle potřeby vždy zpracován Strategický rámec MAP jako strategická část dokumentu MAP. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP.

Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice bude schvalován Řídícím výborem a ve finální podobě odevzdán na ekretariát Regionální stálé konference 30.6.2016, viz harmonogram schválení SR MAP.

Další aktualizace dokumentu a investičních priorit bude možná až na konci roku 2016.

 

Veřejné připomínkování 1. verze SR MAP ORP ČB je možné v termínu od 7. do 13. června 2016. Připomínky zasílejte na mail mitasova@masrozkvet.cz.

 

TABULKA 1 POPIS PRIORIT A CÍLŮ

TABULKA 2 VAZBA CÍLŮ NA OPATŘENÍ

TABULKA 3 INVESTIČNÍ PRIORITY

KARTY INVESTIČNÍCH PRIORIT - ZÁMĚRŮ SEBRANÉ Z ÚZEMÍ K 7.6.2016 zde ke stažení

Harmonogram schvalování Strategického rámce MAP