Navigace

Obsah

Od ledna 2016 se začal realizovat Místní akční plán vzdělávání (MAP) v Obci s rozšířenou působností (ORP) České Budějovice.

 

Cílem místních akčních plánů vzdělávání je v základě vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území a zjištění plánovaných projektů a priorit jednotlivých mateřských a základních škol.
 
MAP bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
 

Projekt místního akčního plánu rozvoje vzdělávání " MAP ORP České Budějovice" bude realizován MAS Rozkvět, z.s. v kooperaci se Statutárním městem České Budějovice, 4 dalšími MAS působícími v regionu ORP a dalšími aktéry z oblasti předškolního a základního vzdělávání, s cílem vytvoření systému společného plánování a sdílení aktivit v území, které přispějí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách a zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání pro rozvoj potenciálu každého žáka. 

 

Základní informace najdete zde nebo více informací na stránkách MŠMT zde.
 
 
Seznam zapojených škol do MAP ORP Č.B. k 1. 1. 2016 najdete zde.
 
Souhlas k zapojení se do MAP musí vyjádřit zároveň zřizovatel i ředitel školy. Školy se mohou do místních akčních plánů zapojit i v průběhu realizace. Závazný vzor Souhlasu zde.
 

VÍCE INFORMACÍ NA SAMOSTATNÝCH STRÁNKÁCH PROJEKTU ZDE:

http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-ceske-budejovice/