Navigace

Obsah

V průběhu realizace projektu " Rozvoj místního partnerství a trhu práce" se potvrdila správnost směru rozvoje kooperace založená na místním partnerství, propojující navzájem lokální a regionální partnery napříč sektory.

Vizí dalšího rozvoje vzniklé regionální platformy je vytvoření venkovského parlamentu.

VENKOVSKÝ PARLAMENT JIŽNÍ ČECHY by se mohl stát zastřešující organizací prosazující zájmy venkovských oblastí Jihočeského kraje a aktérů zde působících, založenou na principu dobrovolné spolupráce přístupem zdola.

VENKOVSKÝ PARLAMENT JIŽNÍ ČECHY by mohl být formován na půdorysu místních akčních skupin, které se staly v předchozím desetiletí významným hybatelem veřejného i hospodářského života v Jihočeském kraji.

Vize vzniku organizace VENKOVSKÝ PARLAMENT JIŽNÍ ČECHY si nedělá ambice konkurovat či zastupovat funkce jednotlivých profesních komor či tematických asociací a spolků.

Lokální působností a aktivní přístup k regionálnímu rozvoji principem zdola vidí iniciátoři vzniku organizace VENKOVSKÝ PARLAMENT JIŽNÍ ČECHY jako renesanci přístupů LEADER, přenesenou do širší komunity venkova.

VENKOVSKÝ PARLAMENT JIŽNÍ ČECHY by dále měl spolupracovat na bázi partnerství s dalšími regionálními venkovskými parlamenty na úrovni krajů České republiky a zapojit se do mezinárodních aktiv Evropského venkovského parlamentu (ERP, European Rural Parliament).

Přípavné setkání pro institucionalizaci organizace VENKOVSKÝ PARLAMENT JIŽNÍ ČECHY proběhne v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje 2015 - avízo akce zde.

logo ETUR

Z hlediska trhu práce a rovných příležitostí je do budoucna pro regionální platformu důležitá orientace na podporu:

- zaměstnanosti v místě

- provozu řemesel a služeb na venkově

- zpracování místní produkce a modernizace stávajících firem

- podpora technického vzdělávání a manuální zručnosti u žáků ZŠ i u dětí v MŠ

- marketing místní produkce a její umisťování na trh

- přímého prodeje, krátkých prodejních řetězců

- začínajících podnikatelů

- podpora podnikavosti jako vzdělávacího modelu již od ZŠ

- lokální dopravní obslužnost

- sdílených služeb 

- podpůrných služeb pro rodinu

- rozvoje sociálních služeb a udržitelného systému jejich financování

- jazykového vzdělávání pro všechny věkové kategorie, aktivizace výuky němčiny nejen ve školách

- výchovy a osvěty k trvale urdžitelnému rozvoji

- zvýšení praktické gramotnosti obyvatelstva (finanční, matematická, čtenářská)

- zvyšování bezbarierovosti veřejných budov a infrastruktury všeobecně

- zvyšování lokální energetické soběstačnosti (také jako zdroje pracovních míst)

- udržitelného sociální podnikání

- efektivního využívání politik aktivní zaměstnanosti a investičních pobídek

- kapitalizace životního prostředí z hlediska trhu práce (soft-turismis, seonní pracovní místa např. síť místních průvodců)

- destinačního managentu 

- sdílení dobré praxe

- vytváření sítí a kooperací

- přeshraniční spolupráce.