Obsah

V plánovacím období 2014-2020 budou moci MAS díky zapojení se do realizace OP Zaměstnanost vybrat a podpořit prostřednictvím svých SCLLD konkrétní neinvestiční projekty -  na jednotlivou MAS jsou aktuálně předpokládané alokace OP Z cca 5-15 M Kč. 

Dokumentace OP Zaměstnanost je k dispozici na www.esfcr.cz.

Podklady ze školení OP Z - SCLLD ze dne 28.7.2015 - prezentace a AQ.

MAS Rozkvět zveřejňuje potřebné dokumenty a místní šetření na www.masrozkvet.cz - proklik zde.