Navigace

Obsah

Občanské sdružení "Rozkvět zahrady jižních Čech - místní akční skupina"

MAS Rozkvět zahrady jižních Čech vznikla v únoru 2004 z iniciativy mikroregionu Chelčicko-Lhenického, jednotlivých obcí, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací, aby společně vytvářely partnerské projekty a podpořily společné aktivity na regionální úrovni.

V roce 2006 se k území MAS připojil i svazek obcí Blata a v další vlně rozšíření došlo od roku 2010 k postupnému připojení obcí v Pošumaví a Lipenska.

Území MAS se tedy v současnosti rozprostírá od severozápadní části okresu České Budějovice až po hranice s Horním Rakouskem a Bavorskem. Zahrnuje celkem 29 obcí v okresech České Budějovice, Strakonice, Prachatice a Český Krumlov.

Více informací o MAS na webových stránkách.

 
Svou činností MAS pomáhá regionu při eliminaci řady omezení a překážek, která vyplývají z často až periferního profilu charakteristik území MAS, současně se snažíme využít předností regionu, kterými jsou především přírodní a kulturní dědictví regionu, a přispívat k jeho rozvoji – a rozkvětu
Motto: Region MAS Rozkvět zahrady jižních Čech  - místo pro každodenní život i příjemnou dovolenou

SCLLD - Strategie MAS Rozkvět pro období 2014-2020 byla zpracována s využitím metody komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a na principech strategického přístupu k plánování a řízení v kvalitě MA21: „Dělat správné věci správně“.
 
Prioritní rozvojové oblasti:  LIDÉ – PODNIKÁNÍ - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - CESTOVNÍ RUCH.
 
Globální cíle strategie MAS:
  • Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území regionu MAS a zvýšit kvalitu života obyvatel
  • Vytvořit podmínky pro sociálně – ekonomický rozvoj, zlepšit konkurenceschopnost území regionu MAS a ekonomickou stabilitu
  • Zajistit zachování kvality životního prostředí a zvýšit atraktivitu regionu MAS a jeho návštěvnost
  • Posílit orientaci na využití kooperací, inteligentních řešení a inovací

 

 

logo MASlogo MA21