Navigace

Obsah

MAS Blanský les - Netolicko byla založena v prosinci roku 2004. Prvotním impulsem pro její vznik byla potřeba vzniku aktivního partnerství měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů a občanů v otázkách dalšího rozvoje venkova a především daného území.
MAS působí ve třech jihočeských svazcích obcí, a to Blanský les - podhůří (okres České Budějovice - celkem 20 obcí), Netolicko (okres Prachatice - celkem 9 obcí) a Podkletí (okres Český Krumlov - 6 obcí). Přibližně polovinu území tvoří Chráněná krajinná oblast Blanský les.

Více o MAS na webových stránkách.

 

MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. má v současnosti 26 členů a jejím hlavním cílem je svými aktivitami přispět k vyváženému a udržitelnému rozvoji uvedené oblasti.
SCLLD- strategie komunitně vedeného místního rozvoje -  MAS BLN je koncipována na období 2014-2020 a řeší rozvoj území MAS BLN. Základem je analýza území, ve které jsou specifikovány problémy a rozvojový potenciál a v navazující strategické části jsou pak výstupy z analýz definovány prostřednictvím stanovení Vize, tematických zaměření a cílů, které chce MAS BLN dosáhnout do konce roku 2020.
Vize SCLLD MAS BLN: „MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo: pro život, relaxaci, rozvoj“
 
logo BlaNetlogo MA21