Navigace

Obsah

Občanské sdružení "CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP"

Místní akční skupina (Local action group) Chance in nature je sdružení podnikatelů, neziskových organizací a veřejného sektoru působící v Jihočeském kraji – na území Prachaticka, Vlachovobřezska, Čkyňska Vacovska a Vimperska od roku 2004. Cílem sdružení je maximální využití potenciálu území a zajištění trvale udržitelného rozvoje s ohledem na ekologické principy. Tento rozvoj může být zajištěn pouze prostřednictvím partnerství všech aktérů na území, proto se místní akční skupina stala zázemím a způsobem komunikace a realizace rozvojových plánů.
 
Více o LAG na webových stránkách.
 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Živé a Štastné Šumavsko“ (SCLLD 2014-2020) navazuje na předchozí Integrovanou strategii a Strategický plán LEADER s tématem „Pro partnerství udržitelné a inovativní“. Smyslem a hlavním zaměřením strategie je propojení oblasti Šumavy a kraje pod Šumavou jak v oblasti podnikání a zemědělství, tak z hlediska sociálních vazeb a vzdělání. Cílem je především využití potenciálu, který region nabízí a jeho návaznost na Bavorsko a Rakousko, které jsou na hranicích MAS.
 
Místní akční skupina je nositelem řady rozvojových projektů v oblasti komunitního plánování sociálních služeb, vzdělávacích aktivit pro rozvoj lidských zdrojů, rozvoje venkovského cestovního ruchu i EVVO.
 
logo LAG