Navigace

Obsah

Jednou z metod zvyšování kvality veřejné správy je MA21.

Smyslem MA21 je ve spolupráci s veřejností a místními partnery (NNO, školy, firmy atd.) dbát na kvalitu rozvoje daného místa a zlepšovat a zefektivňovat služby, které úřad svým občanům poskytuje.

MA21 je zaměřená nejen dovnitř úřadu (kvalita strategického plánování a řízení, efektivní nakládaní s financemi), ale zejména navenek (systematické zapojování veřejnosti, průběžná komunikace, otevřené sdílení zkušeností atd.).

MA21 je využitelná ve všech typech municipálních úřadů – metodou MA21 lze přehledně měřit a sledovat díky sadě kritérií kvality. Kritéria MA21 jsou rozdělena do 4 základních kategorií „A“ – „D“, vč. kategorie „Zájemci“ a každá z nich představuje určitou kvalitativní úroveň. Kritéria se liší dle velikosti a typu municipality (např. jiná kritéria po malé obce, jiná pro velká města). Více o MA21 zde.

Kritéri MA21 pro malé obce (do 2000 obyvatel).

MAS Rozkvět, z.s. splnila v roce 2015 veškerá kritéria kategorie C, partnerská MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s. dosáhla hodnocení kategorie D.