Navigace

Obsah

REGONÁLNÍ PLATFORMA MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ 

Účel vzniku Platformy

  • regionální aspekt působnosti platformy
  • nalézání a posilování vzájemné spolupráce mezi místními partnerstvími a následně také mezisektorové spolupráce s veřejnou správou a místními samosprávami, firemní sférou, vzdělávacími a výzkumnými organizacemi, institucemi podpory podnikání a nadregionálními, národními i zahraničními partnery
  • získávání přehledu a shromažďování informací o prorůstových a  rozvojových aktivitách na území regionální Platformy
  • propagace místních partnerství  i regionální Platformy