Navigace

Obsah

V průběhu tříleté realizace projektu proběhlo několik workshopů na téma "Místní partnerství na území realizátora projektu - MAS Rozkvět a partnerů - MAS Šumavsko a MAS Blanský les-Netolicko.

Zde najdete, kde se jaký workshop konal, včetně přiložené pozvánky a tiskové zprávy z akce.

 

WORKSHOP MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ 27.5.2015 LHENICE

Ve středu 27. května 2015 se ve Lhenicích setkali v rámci tematického workshopu zástupci obcí a měst regionu MAS Rozkvět – především mikroregionu Chelčicko-Lhenického, svazku obcí Blata a svazku Lipenských obcí. Tohoto workshopu se kromě projektového týmu zúčastnilo 14 osob. 

Pozvánka na akci zde

Tisková zpráva zde.

 

WORKSHOP MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ 24.4.2015 KŘEMŽE

V pátek 24. 4. 2015 se na Úřadu městyse Křemže uskutečnil poslední workshop realizovaný MAS Blanský les-Netolicko z projektu Rozvoj místního partnerství a trhu práce na téma Místní partnerství, primárně určený pro zástupce obcí v rámci ORP Český Krumlov. Tohoto workshopu se zúčastnilo 19 osob.

Hlavním tématem tohoto setkání byla spolupráce mezi obcemi v rámci oblastí, které byly za strany jednotlivých obcí definovány jako možné a vhodné k meziobecní spolupráci. Těmito tématy byly regionální školství, odpadové hospodářství, sociální služby a cestovní ruch. Prakticky v rámci všech témat byly v rámci diskuse sděleny jak příklady dobré praxe, ale i příklady špatné praxe. Dalším významným jednotícím prvkem jsou legislativní normy (ať už současné nebo chystané), které jednotlivým obcím přidělávají nejen finanční problémy.

Pozvánka na akci zde

Tisková zpráva zde.

 

WORKSHOP na téma "MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ" SE ZAHRANIČNÍMI EXPERTY 18.4.2015 BĚŠINY

Dne 18. dubna 2015 pořádala MAS Rozkvět, z.s. spolu s partnery projektu koordinační schůzku a workshop pro všechny zástupce samospráv, spolků a škol Chelčicko-Lhenického mikroregionu se zástupci obcí regionu Lallinger Winkel (Bavorsko).

Cílem setkání byl přenos dobré praxe, sdílení zkušeností a plánování spolupráce obcí a neziskových organizací z obou regionů spolupráce v rámci projektu „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“, financovaného z OP LZZ, jehož jedním z partnerů je právě mikroregion Chelčicko-Lhenický a zahraničním parterem je LAG Deggendorf, kam územně spadá i svazek bavorských obcí Lallinger Winkel. Setkání se účastnili zástupci starostů a neziskových organizací obou těchto regionů.

Pozvánka na akci zde

Tisková zpráva zde.

 

WORKSHOP MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ 26.2.2015 KŘEMŽE

Dne 26. 2. 2015 se na Úřadu městyse Křemže (na území partnera projektu MAS Blanský les-Netolicko) uskutečnil další workshop na téma místní partnerství. Tohoto workshopu se zúčastnilo 25 starostů členských obcí Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko. Jedním z hlavních témat tohoto společného setkání bylo další rozvoj a posunutí spolupráce mezi MAS a členskými obcemi.

Pozvánka na akci zde

Tisková zpráva zde.

 

WORKSHOP MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ SE ZAHRANIČNÍMI EXPERTY 19.2.2015 PLÁSTOVICE, PŘEDSLAVICE

Dne 19. 2. 2015 pořádala MAS Rozkvět ve školicím centru Aspera Plástovice další z workshopů se zahraničními experty. Akce byla určena především zástupcům obcí regionu MAS Rozkvět a pozvaným hostům z Bavorska.

Pozvánka na akci zde

Tisková zpráva zde.

 

Tentýž den se konal také workshop se zahraničními experty v Předslavicích, v sídle firmy LIVA Předslavice, která buduje ve svém areálu Muzeum venkovského života (na území partnera projektu MAS Šumavsko).

Pozvánka na akci zde

Tisková zpráva zde.

 

WORKSHOP MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ 5.2.2015 VIMPERK

Dne 5.2.2015 realizoval v Šumavském pivovaru ve Vimperku partner projektu MAS Šumavsko další workshop na téma "Místní partnerství".

Pozvánka na akci zde.

Tisková zpráva zde.

 

WORKSHOP MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ SE ZAHRANIČNÍMI EXPERTY 24.10.2014 CHELČICE

Dne 24.10.2014 od 16 hodin se v Chelčicích konal další z workshopů se zahraničními experty v rámci projektu. Naše pozvání k účasti na workshopu přijali zástupci z LAG Deggendorf, konkrétně 6 expertů z obcí Hunding a Grattersdorf.

Jednalo se o společné setkání zástupců z regionu Lallinger Winkel, který spadá do území LAG Deggendorf a zástupců mikroregionu Chelčicko-Lhenického v rámci tohoto projektu.

Pozvánka na akci zde.

Tisková zpráva zde.

 

WORKSHOP MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ 11.9.2014 LHENICE

Ve Lhenicích se dne 11. 9. 2014 setkali v rámci tématického workshopu zástupci obcí a měst regionu MAS Rozkvět zahrady jižních Čech – především mikroregionu Chelčicko-Lhenického, svazku obcí Blata a svazku Lipenských obcí.

Klíčovým tématem setkání byla analýza meziobecní spolupráce a možnosti jejího využití, výměna zkušeností mezi místními partnerstvími v otázkách týkajících se budování a managementu partnerství a regionálního rozvoje, především ve vztahu k trhu práce a podpoře místní produkce.

Pozvánka na akci zde.

Tisková zpráva zde.

 

WORKSHOP MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ 2.4.2014 VRÁBČE

Dne 2.4.2014 realizoval ve Vrábči partner projektu MAS Blanský les – Netolicko další workshop na téma Místní partnerství. Své příspěvky přednesli jak zástupci obcí, orgánů státní správy, tak i zástupci soukromého sektoru (podnikatelské subjekty, neziskový sektor). V rámci další diskuse byly projednávány formy a varianty místního partnerství a to hlavně ve vztahu veřejný a soukromý sektor.

Pozvánka na akci zde.

Tisková zpráva zde.

 

WORKSHOP MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ 18.2.2014 VOLARY

Dále proběhl seminář na téma Místní partnerství dne 18.2.2014 ve Volarech v rámci aktivit partnera projektu LAG chance in nature. Účastníky semináře byli především členové partnera - zástupci samospráv, podnikatelé, zástupci NNO a zaměstnanci MAS. Účastníci semináře byli informováni o formách a principech místního partnerství, byly uvedeny příklady dobré praxe a představeny dosavadní aktivity projektu i plánované.

Pozvánka na akci zde.

Tisková zpráva zde.

 

WORKSHOPY MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ 23. a 24. 1. 2014 ĆERNÁ V POŠUMAVÍ

MAS Rozkvět zahrady jižních Čech realizovala 3 workshopy na toto téma v Černé v Pošumaví a to dne 23.1.2014 workshop s účastí zahraničních expertů "Místní partnerství - spolupráce obcí a regionů", 23.1.2014 odpoledne workshop "Místní partnerství - potenciál pro místní rozvoj“ a 24.1.2014 workshop s účastí zahraničních expertů "Místní partnerství v rámci meziresortní a mezinárodní spolupráce".

Na těchto workshopech se setkali starostové z regionu Lallinger Winkel v Bavorsku a obcí a měst regionu MAS Rozkvět zahrady jižních Čech – především mikroregionu Chelčicko-Lhenického, svazku obcí Blata a svazku Lipenských obcí. Výstupem byl přenos dobré praxe a několik konkrétních témat i termínů pro další vzájemné setkání a spolupráci na úrovni obcí a spolků realizovaných v rámci projektu i mimo projekt.

Pozvánka na akci zde.

Tisková zpráva zde.

 

WORKSHOP MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ 26.10.2012 TRUSKOVICE

OS Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina a LAG Deggendorf pořádali dne 26.10.2012 od 16 hodin v Truskovicích workshop na téma „MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ“.

Diskuze se zúčastnili zástupci z LAG Deggendorf – obcí Lalling, Hunding a Grattersdorf. Klíčovým tématem setkání byla výměna zkušeností mezi místními partnerstvími v otázkách týkajících se budování a managementu partnerství a regionálního rozvoje, především ve vztahu k trhu práce a podpoře místní produkce (regionální fair trade).

Více v pozvánce zde.