Navigace

Obsah

Workshop na téma Dobrovolnictví, 13.11.2013 Chelčice

Dne 13. listopadu 2013 proběhl v Chelčicích workshop na téma“DOBROVOLNICTVÍ JAKO IMPULS PRO UPLATNĚNÍ SE NA TRHU PRÁCE“ - předávání praktických zkušeností Bavorsko – Jižní Čechy.

Naše pozvání na akci přijala paní Gotzler z dobrovolnické organizace "mach mit" z Deggendorfu a paní Karbstein z úřadu z Deggendorfu, které svým příspěvkem, po úvodním slovu pana starosty Irala z Chelčic a představení projektu paní Krejčíčkovou (prezentace zde), uvedli panel workshopu. 

Dále nám paní Kavanová Mušková představila Chelčický domov sv. Linhartaa že bez dobrovolnictví si činnost domova neumí vůbec představit. 

Náš dík patří také paní Rabenhauptové z Prachatic, která sebou přivezla členy Senior country klubu "SEN SEN", kteří nám svým vystoupením zpestřili tento workshop, a také zástupce občanského sdružení Krebul z Prachatic.

Zajímavým příspěvkem přispěli také paní Jitka Chánová a Markéta Skálová z Dobrovolnického centra ADRA z Českých Budějovic (prezentace zde).

Obor Dobrovolnictví na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, pohled studentů na dobrovolnictví a uplatnění těchto studentů na trhu práce, nám představila paní Bohdana Břízová (prezentace zde).

A dopolední část workshopu svými zkušenostmi z praxe zakončila paní Daniela Davidová z Centra sociální pomoci Vodňany.

Všem panelistům děkujeme za zajímavé příspěvky a všem zúčastněným za zájem o toto téma.

Odpolední část workshopu byla věnována přednášce paní advokátky Lenky Smolové o Novém občanském zákoníku z pohledu soukromého neziskového sektoru (prezentace zde).

Pozvánka na akci zde.

worksop o Dobrovolnictví