Navigace

Obsah

Cílem tohoto vzdělávacího programu byla podpora a motivace jednotlivců na trhu práce, motivace k vyššímu zájmu o vstup/návrat na trh práce a setrvání na trhu práce. Řešeno skupinovým poradenstvím v rámci organizování Job Clubu -  poskytováním individuálního a kariérního poradenství s cílem umožnit jednotlivcům získat kompetence nutné k úspěšnému získání zaměstnání.

Personální a kariérní poradenství probíhalo od ledna do dubna 2015. Aktivita probíhala ve dvou skupinách (ve dvou lokalitách) a to v Pištíně a Vimperku.

Celkem se poradenství zúčastnilo 25 účastníků (9 v Pištíně a 16 ve Vimperku), předem vytypovaných přes úřad práce v Českých Budějovicích a ve Vimperku.

Program byl sestaven ze tří skupinových prezenčních setkání, osobních a elektronických konzultací a on-line personální diagnostiky.

 

Více informací o tomto programu se dočtete zde.

Pozvánka do programu zde.

Záverečná zpráva zde.

 

Skripta využívaná při výuce zde.