Navigace

Obsah

Ve dnech 8. až 9. prosince 2013 se uskutečnila další odborná exkurze realizovaná MAS Rozkvět zahrady jižních Čech v rámci projektu OPLZZ, tentokráte do organizace Quin Akademie v Deggendorfu v Bavorsku. Jedná se o vzdělávací centrum především pro dlouhodobě nezaměstnané, jehož provoz je částečně financován Evropským sociálním fondem. Quin Akademie funguje již od roku 2004 a na několika pracovištích zaměstnává přes 60 osob.

Jednou z výukových forem Quin Akademie je virtuální firma, kde se účastníci vzdělávacích kurzů prakticky učí firemní agendě jako je práce na počítači, vedení účetnictví, vedení finanční a personální agendy, prodej a nákup, součástí kurzů je i obchodní angličtina. Jde celkem o 5 samostatných bloků. Kurzů „virtuální firmy“ se mohou účastnit nejen nezaměstnaní, ale také lidé, kteří chtějí najít nové zaměstnání nebo ženy, které jsou delší dobu v domácnosti. Jeden výukový blok trvá 10 týdnů a po složení zkoušky získávají absolventi certifikát, v případě nalezení zaměstnání ukončují kurz i dříve.

Quin Akademie spolupracuje s místním úřadem práce, pracovními agenturami a Jobcentry, pro které pak realizuje specializované kurzy a vzdělávací program pro dlouhodobě nezaměstnané. Rekvalifikační kurzy pro tyto lidi trvají až 1 rok a jsou zaměřeny na dělnické profese (truhlář, elektromontér, kuchař, zahradník apod.), Quin Akademie má pro tyto účely vlastní dílny a gastroprovoz, kde se mj. stravují žáci okolních škol.

Při Quin Akademii funguje také veřejně prospěšná společnost provozující obchodní dům, do kterého získávají použité zboží od občanů z Deggendorfu a okolí, které buď opraví a prodávají dál, případně součástky použijí pro výuku.

Celá tisková zpráva zde, zpráva pohledem účastníka zde.

Pozvánka na akci zde.

foto z exkurze