Navigace

Obsah

Rozvoj místního partnerství a trhu práce pro (více než) čtvrtinu Jižních Čech

Podstatou projektu Rozvoj místního partnerství a trhu práce je posílení místních partnerství a spolupráce mezi subjekty z různých sektorů za účelem podpory trhu práce a vytváření podmínek pro zlepšování situace v prosazování rovných příležitostí na trhu práce v regionu spolupráce – regionů MAS Rozkvět, MAS Blanský les-Netolicko a MAS Šumavsko. Společně region spolupráce v rámci projektu tvoří v podstatě ¼ Jihočeského kraje.

Realizace projektu přispěje ke zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů, sociálních politik a zaměstnanosti v sousedících regionech Jižních Čech a Bavorska a vzájemné výměně zkušeností a přenosu dobré praxe. Dalšími partnery projektu jsou také LAG Deggendorf z Bavorska a svazky obcí Mikroregion Chelčicko-Lhenický a Svazek obcí Blata, a sociálně terapeutická dílna Chelčický domov sv. Linharta.

Projekt má vysoký potenciál přidané hodnoty jak v místním, tak i regionálním a mezinárodním měřítku, efektivně využívá zkušeností zahraničního partnera a vytváří podmínky pro další aktivity v této oblasti. Klíčovými tématy a aktivitami projektu jsou: Místní partnerství - Podpora a motivace jednotlivců na trhu práce - Motivace zaměstnavatelů k zavádění flexibilních forem zaměstnávání a opatření příznivých pro rodinu - Propagační kampaň.

Projekt chce podpořit informační kampaní a internetovými stránkami WWW.PORTALPRACE-JIZNICECHY.CZ motivující atmosféru a prostředí vytváření podmínek pro skloubení rodinného a pracovního života obyvatel regionu a odbourávání genderových stereotypů, především díky příkladům dobré praxe ze zahraničí, ale také vzájemnou komunikací.

Cílů projektu bude v regionálním měřítku dosaženo prostřednictvím realizace vzájemně propojeného komplexu vzdělávacích a osvětových akcí včetně zahraničních exkurzí, výsledky projektu ve formě e-kurzů a zpracované příklady dobré praxe budou veřejně přístupné s možností aplikace v regionech ČR s obdobnými problémy cílových skupin na trhu práce.

V rámci projektu budou otestovány nové formy práce s cílovými skupinami osvědčené v zahraničí.
Nově vytvořenými produkty v rámci realizace projektu jsou mimo jiné tyto internetové stránky "portál práce"e-kurz "péče o děti" pro denní matky/otce,vzdělávací kurz "rozvoj místního partnerství" či soubor motivačních videospotů.

Projekt „ Rozvoj místního partnerství a trhu práce“, CZ.1.04/5.1.01/77.00132 je realizován MAS Rozkvět, z.s. a partnery v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a financován Evropskou unií a ze státního rozpočtu ČR. Tříletý projekt probíhá postupně od června 2012 do května 2015.

 

Popis jednotlivých klíčových aktivit a více informací najdete zde.

Pro všechny partnery projektu a dodavatele - zde najdete interní manuál publicity projektu OP LZZ, který obsahuje konkrétní dokumenty a materiály k zajištění publicity projektu Rozvoj místního partnerství a trhu práce! Odkaz zde

 

banner OPLZZ