Navigace

Obsah

Přihláška Workshop


Fakturační adresa, podkud je odlišná od přihlašovacích údajů
MAS Rozkvět, z.s.

Workshop: Leader v novém programovém období

 

V rámci ročního programu aktivit CSV pořádáme specializovaný Workshop určený  pro místní akční skupiny regionu NUTSII Jihozápad.

Z důvodu omezené kapacity probíhá registrace přihláše v termínu do 15.10.2015; popřípadě naplnění kapacity.

 

Registrační přihláška je platná po uhrazení náhladů za ubytování, ve výši 450 Kč/ 1 osoba; bankovní spojení pro úhradu: 684 820 359/0800, VS platby: IČO organizace

 

Prosíme o vyplnění níže uvedených údajů.