Navigace

Obsah

Na území Jihočeského kraje probíhají pravidelně rozsáhlé studie sociálních služeb jak v jednotlivých regionech, jejichž výstupem jsou tzv. komunitní plány sociálních služeb, tak za celý Jihočeský kraj. Níže si můžete stáhnout aktuální dokumenty Jihočeského kraje.

 

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI V ROCE 2013
 

 

Na území ORP Prachatice v letech 2007 - 2008 realizovala místní akční skupina CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP projekt "Komunitní plánování sociálních služeb na území CHANCE IN NATURE - LAG a území správního obvodu obce ORP Prachatice" a na to navázal v roce 2011 projekt "Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice", který je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Komunitní plán soc. služeb ORP Prachatice


Komunitní plánování sociálních služeb ORP Vodňany (17 obcí) byl také financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Všeobecným cílem projektu byla podpora začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou zajištění dostupnosti sociálních služeb.
Komunitní plán soc. služeb ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb ke stažení zde.


V Českém Krumlově se začalo s plánováním v oblasti sociálních služeb v druhé polovině roku 2004 za přispění Krajského úřadu Jihočeského kraje. V lednu 2011 Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo aktualizovaný 2. komunitní plán a v současné době platí Plán sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov na léta 2012 až 2014. V roce 2014 probíhala další šetření a příprava plánu na další období.

Dokumentace na období 2012-2014: Plán sociálních služeb na území ORP Český Krumlov

Nový Katalog sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku 2015 a Plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Český Krumlov na rok 2015-2017 naleznete zde.

 

Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice pro období 2012 – 2014 vznikl jako projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Hlavním výstupem byl komunitní plán sociálních služeb, který přispívá k podpoře a vytváření podmínek pro rozvoj a udržitelnost sociálních služeb, které reagují na skutečné potřeby občanů Strakonicka. Dalším výstupem projektu byl katalog poskytovatelů sociálních služeb, který přispívá k informovanosti občanů o dostupnosti služeb.
Komunitní plán ORP Strakonice


Statutární město České Budějovice má v současnosti zpracovaný Rozvojový plán sociálních služeb na období 2008 – 2013. Zároveň aktuálně probíhá dvouletý projekt plánování sociálních služeb Statutárního města České Budějovice „Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice“, jehož výstupem bude Rozvojový plán sociálních služeb na období let 2013 – 2018, s jehož pomocí budou na území SO ORP České Budějovice pro občany zajištěny sociální služby vycházející ze skutečně zjištěných potřeb uživatelů, které budou poskytovány kvalitně, efektivně a budou dostupné.
Rozvojový plán soc. služeb České Budějovice