Navigace

Obsah

Příklady řešení prorodinných politik a koncepcí na různých úrovní územní samosprávy - národní, krajské i obecní.

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se ZP

Kraj Vysočina  - základní informace, prezentace "v kostce"

Statutární město Hradec Králové - základní informace

Město Třebíč - koncepce

Městys Dolní Cerekev - koncepce

Obec Dub u Prachatic - plán, prezentace Obce přátelské rodině 2012

 

Odkaz na webovou stránku soutěže OBEC PŘÁTELSKÁ (CELÉ) RODINĚ.

 

Rovnost žen a mužů je jednou ze základních zásad práva Společenství. Úkolem Evropské unie (EU) v oblasti rovnosti žen a mužů je zajistit rovné příležitosti a rovné zacházení pro ženy a muže a potírat všechny formy diskriminace z důvodu pohlaví. Více se můžete dozvědět zde.

Rovnost žen a mužů je základním právem všech občanů a je zásadní hodnotou každé demokracie. Aby jí bylo dosaženo, musí být toto právo nejen právně uznáno, ale také účinně uplatňováno ve všech aspektech života: politického, ekonomického, sociálního a kulturního. Ke stažení: Evropská charta za rovnost žen a mužů  na úrovni měst a obcí.

V Česku zřejmě nejznámější nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti, jsou Gender Studies, o.p.s.. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Jednotlivé publikace a letáky jsou ke stažení zde.

 

 

Metodiky:

Jak zpracovat Plán RP mužů a žen (2003, EU)

Metodické doporučení Jak zpracovat Plán RP mužů a žen (1999, MPSV)

Průvodce pro MA21 pro regionální strategické plánování a udržitelný rozvoj (Cenia, 2001)

Příručka Proč a jak se na místní úrovni věnovat podpoře a plánování rodinné politiky   (OPLZZ, 2012). Sborník konference na toto téma (2009), pořádalo Fórum 50%.

Rovné příležitosti do firem - zpravodaj Gender Studies (2006, speciální číslo).

 

 

Zde si můžete přečíst zajímavé bakalářské a diplomové práce k tématu:

Markéta Pásková - DP (2004) na téma Gender, feminismus, rovné příležitosti pro muže a ženy. Ke stažení zde.

Alena Klimešová - BP (2013) na téma Rovné příležitosti muřů a žen na trhu práce. Ke stažení zde.

 

Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum je recenzovaný vědecký transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie.

Sociologická studie - názory obou pohlaví na prorodinné politiky (2008) - ke stažení zde.

 

 

Zpět