Navigace

Obsah

Dobrovolnictví je také velkým tématem činnosti Zdravého města Prachatice

Pracovní skupina MA 21, a podskupina Dobrovolnictví v Prachaticích se schází vždy nejméně 3 – 4x do roka.

Participovala na přípravě akcí, jako byla např.: organizace Fóra Zdravého města Prachatice, kampaní (Dny zdraví, Dny bez úrazů, …), realizaci projektů (např. Dosluž – Dobrovolnictví v obci a Jak na to?), prezentovala město, akce a aktivity na celostátních setkáních (Celostátní konference v Jihlavě, mezinárodní setkání v Bratislavě), zúčastnila se soutěží (2011 - Cena ministerstva vnitra: Cena za kvalitu ve veřejné správě – bronzový stupeň za aplikaci metody místní Agenda 21, nebo poslední 2014 Cena ministra zdravotnictví Cena Makropulos).