Navigace

Obsah

Na této stránce najdete zajímavé odkazy a články ohledně problematiky genderu, což je pojem používaný k označení kulturně vytvořených rozdílů mezi muži a ženami.

 

Nedovedu si představit lepší a lukrativnější obor, říká o své práci

Informační technologie jsou zatím převážně mužským oborem. Uvádí se poměr 70 procent mužů, 30 procent žen. Eva Dobříková je jednou z nich. „Jsem šťastná, že jsem skončila u počítačů. Je to mnohem pestřejší svět, než se může zdát,“ říká o své profesi mladá žena. 

Ženy jsou v podnikání stále v menšině. Vlastní pouhých 14 procent firem

Nadvláda mužů ve světě byznysu stále přetrvává. Muži vlastní dvě třetiny obchodních společností. Ženy jsou výhradními majitelkami pouze 14 procent českých firem. Za posledních deset let se ale tento podíl zvýšil o pět procentních bodů, a to na úkor firem ve smíšeném vlastnictví.

Ženy ve vedení německých firem: Optimismus je silné slovo

Ke konci roku 2014 představovaly ženy pouze 5 % všech členů nejvyššího vedení dvoustovky největších německých firem (měřeno podle obratu), konkrétně osadily 47 ze 877 křesel. Meziročně jde o nárůst o pouhé jedno procento. Když se zaměříme pouze první stovku, zjistíme, že počet žen ve vedení dokonce klesl z necelých 5 na 4 %. Vyplývá to ze studie s názvem Women Executive Barometer2014, kterou vypracoval Německý institut pro ekonomický výzkum (DIW). 

Žena ve vedení je pojistkou proti výrazným ztrátám

Přítomnost žen v představenstvech a dozorčích radách českých akciových společností má jednoznačně pozitivní vliv na jejich stabilitu. Současně představují nižší riziko výrazného neúspěchu v podnikání. Takový je závěr studie poradenské společnosti Bisnode.

Firmy v Česku si chtějí samy stanovit, kolik žen mají mít ve vedení

Zástupci 12 firem se v debatě s eurokomisařkou Věrou Jourovou shodli, že Česko musí řešit nízké zastoupení žen ve vedení firem. Firmy si ale chtějí kvóty stanovit samy, podle odvětví a možností.

6 byznys dovedností, které vám dá mateřství

Když se stane podnikatelka matkou, její podnikání vždy zažije otřes. Menší či větší, záleží na osobnosti, schopnostech a také na štěstí. Všechny matky znají podobné věci: nevyspání, kila navíc, nebo naopak nemožnost se najíst v klidu. Chaotický provoz celé domácnosti, přeuspořádání priorit. Nemožnost si pořádně odpočinout. Nemožnost pracovat, když potřebuje. Nemožnost dokončit úkoly, protože dítě onemocnělo. Nulový čas na sebe.

​článek z Českobudějovického deníku (24.2.15) - Slaďování rodinného a pracovního života

3 důvody, proč mít více cílů!

Pokud své cíle napíšeme na papír, najednou jakoby se měnili v magnety. Přitahují nás. Měli by být závazkem k činu a přikazují podvědomé mysli pracovat. Mnoho lidí a knih doporučuje, abyste si své cíle zapsali,  my k tomu doporučujeme, abyste si napsali svých cílů, co možná nejvíc. 

Sehnat si zaměstnání je pro ženu po třicítce komplikovanější, než se zdá

Většina z nás se v tomto věku domnívá, že je na vrcholu. Oproti čerstvým absolventům máme za sebou minimálně deset let praxe a zkušeností. Naše životopisy se předhánějí v počtu certifikátů a školení. Oproti generaci našich rodičů ovládáme kromě základů ruštiny také další, dokonce používanější světové jazyky. S počítačem a moderní technikou si celkem rozumíme. Hravě zvládneme vyplnit jak zastaralou poštovní poukázku, tak i poslat platbu přes internet. A přesto jsme na trhu práce znevýhodňovány.

Ženy jako nevyužitý potenciál české ekonomiky?

Nedávno vydaná studie institutu CERGE-EI poukazuje na to, že ženy v České republice stále představují nevyužitý potenciál pro ekonomiku. Ve srovnání s jinými evropskými zeměmi dochází u žen s dětmi do 6 let věku k výraznému propadu míry zaměstnanosti. Mateřství tak pro české ženy stále představuje výraznou bariéru v jejich pohybu na trhu práce.

Těhotenství je při přijímacím pohovoru tabu, mějte to na paměti

Otázky týkající se těhotenství při přijímacím pohovoru vůbec nesmějí zaznít. Pokud ano, mohlo by se jednat o diskriminaci a budete za to popotahováni. 

Vlastní byznys rozvíjí české ženy

České ženy láká vlastní byznys zněl nedávno titulek jedné analýzy zde.  Vlastní byznys také výborným způsobem rozvíjí a posouvá ženy jako osobnosti.   Vlastni podnikání je o vlastních pochybnostech.  Velkých pochybnostech.  Kdo zvládne své pochybnosti, zvládne své podnikání.   Ženy mívají v sobě větší pochybnosti.  Není to strach.  Jsou to jen větší a častější otazníky ke všemu v podnikání, než mají obvykle v sobě muži.  Muži se také rychleji s takovými otazníky v sobě vypořádají.   Oklepou se dříve z případných pochyb a často si ani tolik otázek nekladou.

Výhody pro pracující rodiče: žádná služební cesta a přestávky navíc

Diskriminace žen při pracovních pohovorech je často diskutovaným problémem. V praxi se ale příliš neví, jak ho řešit. Budoucí zaměstnavatelé se totiž mnohdy obávají odchodu žen na mateřskou dovolenou. Navíc se jim nelíbí, že pro ně během těhotenství i po něm musí upravovat pracovní podmínky.

Sehnat si zaměstnání je pro ženu po třicítce komplikovanější, než se zdá

Většina z nás se v tomto věku domnívá, že je na vrcholu. Oproti čerstvým absolventům máme za sebou minimálně deset let praxe a zkušeností. Naše životopisy se předhánějí v počtu certifikátů a školení. Oproti generaci našich rodičů ovládáme kromě základů ruštiny také další, dokonce používanější světové jazyky. S počítačem a moderní technikou si celkem rozumíme. Hravě zvládneme vyplnit jak zastaralou poštovní poukázku, tak i poslat platbu přes internet. A přesto jsme na trhu práce znevýhodňovány.

Sehnat si zaměstnání je pro ženu po třicítce komplikovanější, než se zdá

Většina z nás se v tomto věku domnívá, že je na vrcholu. Oproti čerstvým absolventům máme za sebou minimálně deset let praxe a zkušeností. Naše životopisy se předhánějí v počtu certifikátů a školení. Oproti generaci našich rodičů ovládáme kromě základů ruštiny také další, dokonce používanější světové jazyky. S počítačem a moderní technikou si celkem rozumíme. Hravě zvládneme vyplnit jak zastaralou poštovní poukázku, tak i poslat platbu přes internet. A přesto jsme na trhu práce znevýhodňovány.

Rozdíly mezi platy mužů a žen jsou nejvyšší kolem čtyřiceti let

Platová nerovnost mezi muži a ženami je nejvyšší ve středním pracovním věku, zatímco mezi nejmladšími i nejstaršími zaměstnanci jsou rozdíly výrazně nižší.

Role podnikatelek ve společnosti a jejich podpora

Hlavní problém, proč je role žen podnikatelek pro společnost jako celek dosud podceňována, spočívá v tom, že pro ženy nejsou stále ještě rovné podmínky v podnikání, k čemuž značně přispívají genderové stereotypy. Úskalí žesnkého podnikání pramení ve výchově a je utvářeno již v dětství – dívky obecně nejsou vedeny k rozvíjení schopností, které jim umožní stát se v budoucnu úspěšnými podnikatelkami.

Rozdíly mezi platy mužů a žen jsou nejvyšší kolem čtyřiceti let

Platová nerovnost mezi muži a ženami je nejvyšší ve středním pracovním věku, zatímco mezi nejmladšími i nejstaršími zaměstnanci jsou rozdíly výrazně nižší.
Zatímco celkově průměrné platy mužů převyšují průměrné platy žen přibližně o 29 %, při detailnějším porovnání podle věku zaměstnanců vidíme výrazný vývoj během celé kariéry.

Vzdělanostní úroveň žen

Česká republika patří k zemím s nejnižším zastoupením žen ve vědě v Evropě. Ženy představují pouhých 26 % vědeckých pracovníků a pracovnic, přestože vysokoškolaček je v současné době o něco málo více než vysokoškoláků (56%) a doktorandek máme více jak 40 %.

Vzdělanostní úroveň žen

Česká republika patří k zemím s nejnižším zastoupením žen ve vědě v Evropě. Ženy představují pouhých 26 % vědeckých pracovníků a pracovnic, přestože vysokoškolaček je v současné době o něco málo více než vysokoškoláků (56%) a doktorandek máme více jak 40 %. Pokud už ženy v české vědě jsou, koncentrují se do specifických oborů a hierarchicky nižších pozic. Proč tomu tak je?

Ve vědě nejde o pohlaví, ale o kvalitu ženy

Pokud poukazujeme na nízké zastoupení žen například ve vedoucích pozicích nebo v expertních grémiích, často slyšíme, že nejde o pohlaví, ale o kvalitu. Nezáleží přece na tom, jestli jde o muže nebo ženu. Je to ale pravda?

Vůně napoví. Lidé poznají muže či ženu podle čichu

Nejsme sice tak dobří jako zvířata, ale i my to dokážeme. Lidé umějí poznat muže či ženu nejen podle vzhledu a zvukových projevů, ale též podle čichových vjemů. Tvrdí to nedávná studie čínských a amerických vědců. Jako první prokázala, že každý z nás produkuje specifickou vůni a že ji lidský nos dokáže zachytit. 

Američtí muži v krizi: ženy jsou mnohem úspěšnější

Na hlavu poraženi. Američtí muži prohrávají se ženami bitvu o vzdělání i o peníze. Propast mezi ženami a muži je větší než mezi bohatými a chudými či mezi rasami, tvrdí nová studie. Naznačuje, že za krizi mužů mohou genderové stereotypy. 

Základní pojmy z oblasti rovných příležitostí žen a mužů

V následujících článcích se bude používat řada pojmů, které nemusí být čtenářům a čtenářkám úplně srozumitelné. Proto na úvod uvádíme alespoň několik základních pojmů. Pokud se čtenářka či čtenář bude chtít dozvědět ještě více, podrobnější slovníky najdete na stránkách obecně prospěšné společnosti Gender Studies.

Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku 2014

Gender Studies, o.p.s., vyhlašuje soutěž Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku 2014. Cílem soutěže je motivovat firmy, činné v České republice, aby začaly vnímat rovné příležitosti jako důležitý princip svého rozvoje i rozvoje svých zaměstnanců a zaměstnankyň a začaly tento princip naplňovat ve svých zaměstnaneckých politikách a praxi.

Táta hlídá děti, máma vydělává. Zkušenost, která stojí za to

Tisíce českých mužů už mají zkušenost s rodičovskou dovolenou. Čtěte, jaké to je zůstat doma s dítětem a nechat manželku, aby se postarala o přísun peněz. 

Táto, hraj si se mnou. Maminka může pracovat

Většina českých tátů by uvítala, kdyby mohla více plnit otcovské povinnosti na úkor těch pracovních. Zaměstnavatelé jim ale zatím moc vstříc nevychází. 

Partnerova krachující firma už vás může nechat klidnými

Začal váš manžel nebo manželka podnikat? Druhý z partnerů to může považovat za ohrožení a nepřiměřené riziko a nově nemusí trpět případné následky. 

Firmy se mohou hlásit do soutěže Společnost přátelská rodině. Loni uspěly Zentiva i Linet

Síť Mateřských center vyhlásila další ročník soutěže Společnost přátelská rodině, do níž se mohou hlásit firmy, které se zaměřují na work life balance neboli soulad rodinného a pracovního života. Mezi deseti loňskými oceněnými byly například firmy DPD, Siemens, Zentiva, ČSOB či Linet.

Vyměňte si pohlaví. Stačí si nasadit 3D brýle a moc se nevrtět

Virtuální realita Oculus Rift slouží nejen ke hraní her nebo prozkoumávání sci-fi lokací. Výzkumníci hledají, jak mohou 3D brýle lidem pomoci prohloubit jejich vnímání ostatních lidí. Díky relativně levnému zařízení si každý může vyzkoušet, jaké je to být v kůži někoho jiného. 

Česká společnost je machistická, říká budoucí ministryně

Snad každá Češka někdy zažila, jak těžké je prosadit se mezi muži. " Česká společnost je machistická," opakuje budoucí ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová hned několikrát v rozhovoru pro Magazín Dnes. 

Základní příjem jako lidské právo: proti feminizaci chudoby

Již od roku 1950 si 10. prosince připomínáme mezinárodní Den lidských práv. Za více než půlstoletí se sice řada věcí změnila, nedodržování lidských práv je ale realitou i ve státech označovaných jako rozvinuté. 

Příležitostné příjmy vs. podnikání

Čas od času se člověku naskytne příležitost trochu si přivydělat, třeba „brigádou“ na sousedově zahradě nebo prodejem hub, které už se nevejdou do mrazáku. Kvůli podobným výdělečným činnostem rozhodně nemusíte běžet na živnostenský úřad. Česká legislativa totiž pracuje s pojmem příležitostný příjem.

Žena=rodina, Muž=kariéra

Tyto stereotypy se začínají měnit, ale jen pozvolna.

Přešlap Martina Komárka: nerovnost mužů a žen je nejkrásnější

V příspěvku Martina Komárka z MF DNES zaznívá např. to, že nerovnost mužů a žen je nejkrásnější na světě, že vyhubit pandy a vykácet deštné pralesy je proti odstranění nerovnosti plivnutím do malströmu a že muži, kteří bojují za rovné příležitosti, jsou "nerozumné baby". 

Švédská kina označují filmy, které obsahují předsudky vůči ženám

Švédsko pokračuje v boji proti genderovým předsudkům, tentokrát na filmovém plátně. Kromě klasického označení upozorňujícího na násilí, nahotu nebo vulgarismy přibylo v některých kinech označení, zda film obsahuje genderové stereotypy.

Němci nemusejí být ani muž, ani žena.Země zavádí třetí "neurčité" pohlaví
Dokud se sami nerozhodnou, zda se považují za muže, nebo za ženu, mohou lidé s nejednoznačnými pohlavními znaky uvádět v německých úředních dokumentech "pohlaví neurčité". Jako první v Evropě zavádí totiž Německo tzv. třetí pohlaví.

První kariérní den pro dívky – Girl’s day

První kariérní den pro dívky v České republice, tzv. Girl`s Day, uspořádala Gender Studies, o. p. s. u příležitosti Mezinárodního dne dívek 11. října 2013. S cílem povzbudit zájem dívek o netradiční, zejména technické obory, absolvovaly děti ze základní školy exkurzi v sídlech firem Avast a Telefonica O2.

Ženy, muži a důchody v ČR po předčasných volbách 2013

Gender Studies zhodnotila u jednotlivých politických stran strategie, deklarované postoje k důchodovému systému a snahy o změny do budoucna. Článek přináší analýzu volebních programů politických stran a odpovědi na související otázky k důchodům, které jsme jejich zástupcům a zástupkyním položili. Mezi stěžejní témata patřil druhý pilíř a sdílení pojistných práv mezi manželi nebo partnery. 

Ženy ve volbách 2013

Mezi 160 kandidáty, kteří mají podle dosavadních průzkumů šanci dostat se v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji, je sedmatřicet žen. Většinou jsou však jen jako "doplněk" kandidátky. Do třetího místa na listině jich je pouze pět.

Rozvedené ženy si v důchodu příjmově pohorší, muži naopak, říká studie

Muži, kteří se rozvedou, to jednou příznivě pocítí na výši důchodu, u žen je to ale zcela naopak. Ukázala to studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu. Teorie, proč tomu tak je, není překvapivá: ženy se obvykle více starají o domácnost, zatímco muži mohou vydělávat a více odvádět na důchodové pojištění.

Zaostřeno na ženy a muže 2012

Český statistický úřad vydává již potřinácté v řadě publikaci zaměřenou na porovnání rozdílů mezi ženami a muži v nejrůznějších oblastech života moderní společnosti. Statistické zkoumání informací tříděných podle pohlaví slouží k naplnění řady cílů. Rozdíly mezi muži a ženami jsou záležitostí nejen fyzickou, ale i kulturní a sociální, spočívají v odlišných životních rolích a preferencích. Tyto odlišnosti se mění v prostoru a čase a mnohé z nich mohou ženám či mužům komplikovat život nebo dokonce znamenat jejich diskriminaci. 

Rovné příležitosti a genderová problematika v podnikání žen

Ženy mohou stejně jako muži podnikat ve všech oborech, které živnostenské podnikání v České republice nabízí. Realita se ale liší. Podnikatelky se mohou často setkat s genderovými předsudky, které brání v naplnění rovných příležitostí a zdravému způsobu podnikání.

Co brání ženám v podnikání

Pokud chce žena, tím více pokud je matkou, začít podnikat, často jí v tom brání nejrůznější překážky a jen malá část z těchto žen dokáže bariéry překonat a do podnikání se pak opravdu pustí. S jakými problémy bojují ženy, které chtějí zahájit podnikání a co proti nim dělat?

Podnikání na mateřské dovolené

Podnikání na rodičovské dovolené

Jste podnikatelka na mateřské dovolené a chcete pokračovat ve svém podnikání? Nebo chcete začít podnikat a nevíte, zda nepřijdete o peněžitou pomoc v mateřství? A zda na ní máte vůbec nárok? To vše vám osvětlíme v následujícím článku.

Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2012

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VÝVOJI V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ROZVOJE A ROVNOSTI POHLAVÍ

Proč je nutné porodit do 31. 8. 2013?

Mají všechny ženy v České republice rodit 31. srpna tak, aby umístily tříleté děti do školek a mohly posléze plynule nastoupit do zaměstnání? Aktuální glosa Gender Studies, o.p.s. k rodinné politice. 

Čím výš postupujete, tím méně potkáte, říká manažerka společnosti Gender Studies

I v nekomerčním sektoru platí fenomén "skleněného výtahu". Fakt, že jde o muže, značně urychluje profesionální kariéru. Příkladem jsou základní školy, kde ženy výrazně převažují, ale už na úrovni ředitelů a ředitelek je situace vyrovnaná, říká projektová manažerka společnosti Gender Studies Helena Skálová.

Sendvičová generace narůstá, ženy se musí starat o své děti i rodiče

Ženy nad 45 let, které se musejí současně starat o své děti i starší rodiče, tráví péčí v průměru 20 hodin týdně. Celkem 26 procent z nich se kvůli opatrování blízkých cítilo být při hledání zaměstnání diskriminováno. S tím, jak se daří sladit práci s pečováním, bylo spokojeno jen 30 procent žen. 

Ženy ve vedení chybí nejvíc v české energetice a v bankách, ukázal průzkum

Pro ženy ve vedení firem je překvapivě nejméně přívětivý obor bankovnictví, vyplývá ze studie Deloitte. O málo více žen ve vrcholném managementu působí i v energetice či stavebnictví. Povinné kvóty zastoupení žen, jak navrhuje Brusel, se firmám nelíbí.

Až 70 procent žen nepodniká kvůli strachu z neúspěchu.

Máte nápad a cíl, ale chybí odvaha k jejich splnění? Nebo se bojíte, že se nepovede skloubit výchovu dětí s vaším podnikatelským snem? Pomoci mohou projekty, kde se setkáte s dalšími podnikatelkami, odborníky a kouči, kteří vám tuto odvahu dodají a inspirují vás. V článku vám několik takových projektů přiblížíme.

Příklad úspěšná podnikatelky

Alena Záhorská si v září převezme na galavečeru cenu pro nejlepší značky na českém trhu Superbrands Award 2013. Obchody s kosmetikou Yves Rocher má na starosti v Česku a na Slovensku. Před 22 lety přitom začínala ve sklepních prostorách bez okna.

Brusel požaduje zvýhodnění žen ve firmách

Rovnost mužů a žen máme - na papíře. Pomohly by kvóty?

Manažerka: Muži by si na rozdíl od nás o kvóty řekli

Mají ženy a muži v České republice stejné pracovní příležitosti?

(Ne)dělání rodinné politiky v České republice