Aktuelles Wetter

Aktuelles Wetter:

24. 7. 2021

skoroj

Tägliche Temperaturen 26/30°C, in 1000m Höhe 14°C.
Nachttemperaturen /°C.

Datum und Zeit

Heute ist Samstag, 24.7.2021, 2:38:50

Navigation

Inhalt

Produktový manažer destinace/turistické oblasti - MAS Rozkvět, z.s.

Hledáme zaměstnance na pozici Produktový manažer destinace, turistické oblasti Podkletí.

Pracovní náplň:

 • péče o produktové portfolio destinace (správa dat, jejich sběr, aktualizace a vyhodnocování, tvorba produktového portfolia)
 • návrhy, tvorba a spouštění nových produktů včetně přípravy produktových materiálů (vč. zajištění textových a fotografických materiálů, popř. videozáznamů; veškerá autorská práva ke zpracované dokumentaci automaticky přecházejí na destinační společnost)
 • správa informačních kanálů (facebook destinační společnosti, popř. facebook ve správě; youtube kanál destinační společnosti; a podobně) a webových portálů (webové stránky destinační společnosti, popř. webové stránky ve správě; mobilní aplikace ve správě)
 • provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy – informace v oblasti cestovního ruchu (poskytování informací a vyhodnocování sebraných informací, sledování vývoje poplatků vybíraných obcemi v cestovním ruch a dalších daní souvisejících)
 • koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory včetně provádění vyhodnocení zpracovaných projektů destinační společnosti, popřípadě partnerů destinační společnosti
 • příprava a aktualizace podkladů o destinaci včetně zajišťování (koordinace zajišťování) jejich překladů
 • tvorba propagačních materiálů, ediční činnost, publicistická činnost (vč. jazykových a faktografických korektur)
 • zajištění prezentace v tisku, rozhlasu a televizi (vystupování v souladu se zájmy destinační společnosti, posilování dobrého jména destinační společnosti a propagování turistické oblasti; zpracování a publikace tiskových zpráv a aktivní oslovování médií)
 • aktualizace katalogu produktů, kalendáře akcí (pravidelný i tématický sběr informací za tímto účelem, jejich zpracování a zveřejňování; aktivní navrhování inovativních a trendy produktů a akcí)
 • spoluvytváření marketingových komunikačních strategií destinační společnosti a turistické oblasti
 • spoluúčast na realizaci marketingových komunikačních strategií destinační společnosti a turistické oblasti
 • koordinace klíčových projektů
 • sledování trhu a nových příležitostí
 • vyhodnocování efektivity (mj. efektivity marketingových komunikačních strategií, konkrétních projektů destinační společnosti,  výběru turistických poplatků v turistické oblasti, apod. )
 • přenos informací mezi turistickou oblastí a partnery, v rámci smlouvy také s JCCR
 • realizace reklamních kampaní a propagačních akcí uvnitř i vně destinace (navrhování, příprava a koordinace realizace reklamních kampaní a propagačních akcí, osobní účast na realizačních aktivitách)
 • účast na odborných seminářích a konferencích, aktivní sebevzdělávání se v oboru cestovní ruch a management
 • kultivace spolupráce a partnerství v oblasti cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru uvnitř i vně destinace (vč. účasti ve společních mezisektorových pracovních skupinách cestovního ruchu, certifikačních orgánech apod.)
 • zajištění public relations a pracovních styků (vystupování v souladu se zájmy destinační společnosti, posilování dobrého jména destinační společnosti a propagování turistické oblasti a partnerů; spolupráce s dalšími pracovníky destinační společnosti, pravidelné poskytování zpráv a zpětné vazby své činnosti vedení destinační společnosti)
 • příprava, organizace a účast na motivačních cestách a exkurzích (vč. famtripů a presstripů)
 • účast na vybraných výstavách a veletrzích cestovního ruchu (zajištění obsluhy na vlastním propagačním stánku turistické oblasti nebo kooperujících partnerů; vystupování v souladu se zájmy destinační společnosti, posilování dobrého jména destinační společnosti a propagování turistické oblasti a partnerů)
 • další úkoly, které vyplynou z potřeb destinační společnosti a turistické oblasti, v rámci smlouvy také s JCCR
 • na pravidelných poradách (vč. e-porad) předkládá k odsouhlasení plán činnosti (měsíční, kvartální úkoly) a zároveň předkládá vyhodnocení plnění plánu předchozího
 • na pravidelných poradách (vč. e-porad) předkládá k odsouhlasení plán pracovních cest na období následující a zároveň předkládá vyúčtování pracovních cest období předcházejícího, sloužící jako podklad pro předfakturaci smluvním partnerům
 • řídí se pokyny svého nadřízeného a plní jím zadané úkoly

 

Požadované znalosti a dovednosti:

 • samostatnost, spolehlivost, přesnost, pečlivost
 • časová flexibilita, organizační schopnosti, týmová spolupráce
 • dobré komunikační a prezentační dovednosti, vč. dobré znalosti spisovného českého jazyka
 • dobré analytické a logické myšlení, schopnost systematické práce, vyhodnocování informací a materiálů a kompilace
 • reprezentativní jednání a příjemné vystupování, schopnost efektivního jednání s partnery v zájmu destinační společnosti a turistické oblasti
 • řidičské oprávnění sk.B
 • místní znalosti turistické oblasti PodKletí a Jižních Čech
 • aktivní a tvůrčí přístup k práci, ochota se dále vzdělávat
 • dobrá znalost práce s výpočetní technikou, běžnými kancelářskými prostředky a specializovaným software (PC, OS Windows, MS Office  -Word/ Excel/PowerPoint, datová úložiště -cloud, správa webových stránek, práce s internetem a facebookem, apod.)
 • loajalita k organizaci (zaměstnavateli)
 • trestní bezúhonnost
 • praxe ve zpracování grantových projektů (žádostí) v oblasti cestovní ruch, jejich realizace a administrace
 • praxe na obdobné pozici

 

Své nabídky obsahující životopis, motivační dopis reflektující všechny požadavky na tuto pracovní pozici, kontakty na možné pracovní reference a realizované grantové projekty a čestné prohlášení, že proti uchazeči není vedeno žádné trestní řízení ani nebyl pravomocně ani nepravomocně odsouzen za žádný trestný čin, prosím zasílejte elektronicky do 7. prosince do 11 hodin na mail: jihoceskyvenkov@gmail.com.

Informace o pozici

Typ pracovního poměru:
Plný úvazek
Obor:
Cestovní ruch a ubytování
Provoznovna v Jihoč. kraji:
Ano

Kontakt

Zaměstnavatel:
MAS Rozkvět, z.s.
Kontaktní osoba:
Jaroslava Mitášová
Adresa:
Školní 124, 38402 Lhenice
Telefon:
775508564