Trh práce

  • Ve věku 15 – 64 let je pouze 56 % žen zaměstnaných (Norsko 73 %, Německo 66 %, Estonsko 61 %, Polsko 53 %).
  • V ČR je nejméně zaměstnaných žen s malými dětmi ve věku do 6 let ze všech států EU. Necelých 40 % žen oproti téměř 95 % mužů se dvěma dětmi je zaměstnáno (v EU je poměr 65 : 91). V porovnání s ostatními zeměmi EU je v ČR zaměstnáno na částečný úvazek jen velmi malé procento pracující populace (2 % zaměstnaných mužů, 9 % zaměstnaných žen). Přitom právě práce na částečné úvazky tvoří přes 30 % všech pracovních poměrů žen v EU (a asi 8 % zaměstnaných mužů).
  • Ženy vydělávají v průměru o čtvrtinu méně než muži (průměrná měsíční mzda činí u žen 22 666 Kč, u mužů 30 192 Kč), jsou minimálně zastoupeny ve vedoucích pozicích a v podnikatelské sféře. Z výzkumu společnosti McKinsey&Company zaměřeného na hodnocení potenciálu žen v české ekonomice dokonce vyplynulo, že v představenstvech 60 největších společností v České republice jsou ženy zastoupeny pouhými 4 % a v 85 % těchto představenstvech nejsou ženy zastoupeny vůbec.
  • Kvůli výše uvedenému jsou ženy obecně více ohroženy chudobou než muži.

(zdroj: ČSÚanalýza společnosti McKinsey&Company)