Navigace

Obsah

Stránka

Projekt zahájen


Dne 1.6.2012 byla zahájena realizace projektu Rozvoj místního partnerství a trhu práce z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož součástí je i tvorba těchto internetových stránek. Projekt bude probíhat po dobu 3 let. Cílem projektu je rozvoj místního partnerství a spolupráce mezi subjekty z různých sektorů za účelem zlepšování situace na trhu práce a posílení zaměstnanosti v regionu spolupráce, a to na základě zkušeností získaných při zahraničních exkurzích v regionu LAG Deggendorf (Bavorsko). Bližší informace na oplzz.administrativa@masrozkvet.cz.


4. 6. 2012

Stránka