Navigace

Obsah

Stránka

Dotace pro střední školy na investice do přírodovědného a technického vzdělávání


Ministerstvo školství podpoří rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání na středních školách sumou 1,8 mld. Kč

Praha, 28. 2. 2013 – Ministerstvo školství dnes zveřejnilo výzvu, díky níž budou moci střední školy žádat o dotace na investice do přírodovědného a technického vzdělávání. Výzva byla vyhlášena v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). MŠMT má připraveno za tímto účelem 1,8 miliardy korun, což je částka, která pokryje požadavky všech středních škol v ČR, vyjma Hl. m. Prahy.

Oprávněnými předkladateli žádostí budou kraje – jakožto zřizovatelé škol. Předpokladem realizace je partnerství středních škol a kraje. Kraj určí, které školy budou z projektu podpořeny. Podmínkou realizace projektu je však i podpora spolupráce základních škol a středních škol. MŠMT předpokládá zahájení realizace vybraných projektů v červenci až v srpnu 2013.

„Uvedená suma peněz by měla zcela zásadním způsobem přispět ke zmodernizování učeben a laboratoří. Naším cílem je také vzbudit zájem žáků středních a základních škol o přírodovědné a technické obory,“ vysvětlil smysl výzvy ministr školství Petr Fiala.

Výzva je zaměřena na tyto podporované aktivity:

  1. Využití modernizovaných učeben pro výuku a volnočasové aktivity žáků SŠ a zvýšení jejich zájmu o technické a přírodovědné obory.
  2. Spolupráce škol s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce. Vzniknou tzv. otevřené dílny, které umožní pracovní vyučování žáků ZŠ. Žáci tak získají konkrétní představu o technickém nebo přírodovědném oboru formou osobní zkušenosti.
  3. Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách - zvyšování jazykové vybavenosti žáků v technických a přírodovědných předmětech.

„Výzva je koncipována tak, aby umožnila využít křížového financování až do výše 40 procent. Příjemce je povinen dokladovat využití takto modernizovaných učeben pro výuku. Finanční podpora z OP VK pokryje 100 procent výdajů, takže není nutné žádné kofinancování ze strany žadatelů,“ doplnil informace náměstek ministra pro evropské záležitosti Michal Zaorálek.

Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-18


18. 3. 2013

Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost


Pozvánka na odbornou konferenci zaměřenou na vzdělávání seniorů  s názvem „Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost“, která se bude konat dne 28. března 2013 ve Vzdělávacím centru Na Karmeli v Mladé Boleslavi. 

Bližší informace naleznete v pozvánce zde

 


5. 3. 2013

Seminář „Pracuj, studuj, cestuj v EU" dne 5.3.2013


Zájemci o práci či studium v zahraničí se praktické záležitosti týkající se vycestování do ciziny, hledání práce nebo využívání práv občana Evropské unie dozví už toto úterý v Akademickém klubu Jihočeské univerzity (Branišovská).

Zajímavý seminář nejen pro studenty připravilo informační středisko Europe Direct České Budějovice ve spolupráci s Eurocentrem České Budějovice.

„Hlavním záměrem je zprostředkování informací o pracovních příležitostech v Evropské unii či informací o tom, co je potřeba vyřídit a na co si dát pozor. V rámci semináře proběhne soutěž o USB flash disky a knihy s tématikou EU," uvedla vedoucí informačního střediska Europe Direct Vladimíra Vyhnálková.

Seminář se uskuteční 5. března 2013 od 15:00 v Akademickém klubu Jihočeské univerzity (Branišovská). Se svými příspěvky vystoupí řada zajímavých hostů jako například zástupce poradenské sítě pro uchazeče o zaměstnání v evropských zemích EURES, zástupce Úřadu vlády ČR a zástupce informační sítě Vaše Evropa.


4. 3. 2013

Učni mohou od kraje získat stipendium v celkové výši až 27 tisíc korun


Až 27 tisíc korun může získat v průběhu tříletého studia učeň, který úspěšně absolvuje některý z dvanácti podporovaných učebních oborů v rámci grantového programu Stipendijního motivačního programu Jihočeského kraje, pravidelně vypisovaného od roku 2010.

Základní podmínkou žáka v denní formě studia pro získání stipendia je řádné plnění studijních povinností a pravidelná docházka do školy. Stipendista nesmí mít sníženou známku z chování ani opakovat ročník, pak nárok na stipendium pro další období ztrácí.

Více informací najdete v DALŠÍ INFORMACE, SEMINÁŘE A KURZY - Nabídky Jihočeského kraje.

 


 


14. 1. 2013

Exkurze do Deggendorfu 25.11.12 - tisková zpráva


Dne 25.11.2012 se uskutečnila odborná exkurze do Deggendorfu v Bavorsku, které se zúčastnilo 22 osob z řad ředitelů a učitelů základních a středních škol a středních odborných učilišť z Jihočeského kraje, dále zástupci obcí a místních akčních skupin.


Letos se konal již 7. ročník JOBMESSE, kterou pořádají kooperační partneři (školy, zaměstnavatelé, obce) za technické a organizační podpory okresního úřadu v Deggendorfu a finančního přispění Sparkasse.

Více informací o této exkurzi najdete v tiskové zprávě zde.

Ve fotogalerii najdete pár vybraných foto z této exkurze.


27. 11. 2012

Exkurze do Plattlingu dne 7.11. - tisková zpráva


Dne 7.11.2012 se konala exkurze do Plattlingu v Bavorsku, které se zúčastnilo 25 osob z řad ředitelů a učitelů základních, středních škol a středních odborných učilišť z Jihočeského kraje, dále zástupci Jihočeské univerzity, několika obcí a 3 místních akčních skupin.
Akce proběhla v rámci tzv. Handwerkertag – chcete-li Dne zručnosti, kdy se s promo-ukázkami praktické technické výchovy seznamují v průběhu několika dnů žáci 6. tříd více než 110 škol v Bavorsku, a nově i dalších spolkových zemích.

Více informací o této exkurzi najdete v tiskové zprávě zde.

Ve fotogalerii najdete pár vybraných fotografií z této akce.

Článek o projektu "Hanndwerkertag" v německém a českém jazyce si můžete přečíst zde.


12. 11. 2012

Prezentace projektu podnikatelům okresu Strakonice a Prachatice


Na Podnikatelském fóru 2012 Oblastní hospodářské komory Strakonice dne 18.10.2012 proběhla krátká prezentace projektu "Rozvoj místního partnerství a trhu práce"  a účastníkům akce byly předány pozvánky na odborné exkurze pořádané v rámci projektu do Bavorska v listopadu - "Technik -rallye/ Den techniky" a " JOBMESSE/ Burza práce".

Představení projektu na OHK Prachatice proběhne 24.10.2012, na Podnikatelském fóru pak 31.10.2012.

Pro další zájemce o účast v projektu - anotace projektu a exkurzí 11/2012.


22. 10. 2012

ZAHRANIČNÍ EXKURZE DO BAVORSKA


Dne 7.11.2012 se bude konat první zahraniční exkurze na téma "Technik-ralley" -Technické vzdělávání na školách ve městě Plattling. Více informací a přihlášku najdete zde!

A dne 25.11.2012 je naplánovaná druhá zahraniční exkurze do Bavorska a to na téma „Jobmesse“ (Burza práce), která se bude konat v Deggendorfu. Více informací a přihlášku najdete zde!

 

Projekt „ Rozvoj místního partnerství a trhu práce“, CZ.1.04/5.1.01/77.00132 je realizován O.S. „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“ a partnery v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Adresa realizátora projektu: Školní 124, 384 02 Lhenice, Česká republika

www.portalprace-jiznicechy.cz

 

 

 


22. 10. 2012

Země živitelka


MAS Rozkvět zahrady jižních Čech prezentovala na Země Živitelce mimo jiné i projekt Rozvoj místního partnerství a trhu práce, v rámci něhož vznikly i tyto internetové stránky.
Země Živitelka se letos konala v termínu od 30. srpna do 4. září 2012 na výstavišti v Českých Budějovicích. Stánek MAS jste mohli najít v pavilonu Z spolu s dalšími MAS z České i Slovenské republiky.


5. 9. 2012

Jednání s partnery v Bavorsku


Ve dnech 16.-17.7.2012 navštívila region LAG Deggendorf pracovní delegace z partnerských LAG z Jižních Čech. Jednalo se o zástupce "MAS Rozkvět zahrady jižních Čeh", " LAG Chance in nature" a "MAS Blanský les - Netolicko". Zahraniční hosté se zajímali o realizované projekty Leader v Deggendorfu, Mettenu a Lallingu i místní život a plány našeho regionu. Byl představen společný projekt ESF ( Evropský sociální fond), který bude probíhat v příštích 3 letech. Při pracovních jednáních byly plánovány exkurze v regionu LAG Deggendor, například návštěva Job-burzy, konzultačního místa pro ženy, chráněných dílen, dobrovolnického centra či představení sítě KOKI.


18. 7. 2012

Stránka