Navigace

Obsah

Stránka

Pozvánka na Motivační kurz Osobnostní růst ženy v Křemži


Srdečně Vás zveme k účasti na Motivačním kurzu „Osobnostní růst ženy hledající své místo na trhu práce i v sobě samé“.

Kde: Křemže - MC Křemílek - Dům služeb, Náměstí 7, Křemže

Kdy3., 4., 17. a 18. října 2014, v pátek vždy od 16 do 20 hodin, v sobotu od 8 do 16 hodin

Jedná se o prezenční motivační kurz určený pouze pro ženy. Vzdělávání bude organizováno ve skupině zhruba 8 žen (kapacita omezena). Jedná se o sebezážitkový program, při kterém se střídají teorie a modelové situace, řízená diskuze a sdílení vlastních zkušeností.
Po úspěšném absolvování obdrží účastníci osvědčení.
Vzdělávací kurz je zdarma, veškeré náklady na lektory a studijní materiály jsou hrazeny z projektu.

Více informací v pozvánce, jejíž součástí je i registrační formulář.


4. 9. 2014

Tisková zpráva z exkurze Lokální ekonomika a místní partnerství


Ve dnech 21.-22.8.2014 se konala další zahraniční exkurze „LOKÁLNÍ EKONOMIKA A MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ“ do Deggendorfu.

Na programu bylo seznámení se s Místním partnerstvím obcí Lallinger Winkel v Lallingu, prohlídka vybraných společných místních projektů, prohlídka Feng-Shui-Kurpark Lalling, představení partnera projektu LAG Deggendorf, prohlídka historického centra města Deggendorf, prohlídka Landesgartenschau Deggendorf.

Více se dočtete v pozvánce zde, včetně registračního formuláře (pro stažení ve formátu doc zde).

Tisková práva z exkurze zde.

Vybrané foto z exkurze najdete ve fotogalerii zde:

fotogalerie/exkurze-mistni-partnerstvi-21-2282014/

Více foto z exkurze zde.

 


1. 9. 2014

Kurzy zdarma v rámci projektu „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu“


Nepropásněte poslední příležitost a přihlaste sebe i své zaměstnance na kurzy ZDARMA! Hlaste se na již otevřené kurzy nebo utvořte skupinu 20-ti osob (i s hotely či restauracemi v okolí) a nechte si vypsat kurzy pro Vás na míru! Kapacita lektorů je omezená, proto Vám doporučujeme nás kontaktovat co nejdříve! Dobrou zprávou je, že Vám hostícímu zařízení proplácíme občerstvení!

Projekt realizuje Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism.

Více o projektu a otevřených kurzech se dozvíte zde:

http://www.vzdelavani.czechtourism.cz/kurzy/


26. 8. 2014

Jste student/ka a hledáte zaměstnání?


Nabízíme Vám možnost zdarma publikovat svou anotaci a požadavky na těchto stránkách.

Více v letáčku zde.

foto


18. 8. 2014

Jste nezisková organizace, která hledá nové spolupracovníky či dobrovolníky?


Nabízíme Vám možnost zdarma publikovat svou anotaci a požadavky na těchto stránkách.

Více v letáčku zde.

foto


18. 8. 2014

Hledáte nové zaměstnání či změnu profese?


Nabízíme Vám možnost zdarma publikovat svou anotaci a požadavky na těchto stránkách.

Více v letáčku zde.

foto


18. 8. 2014

Jste firma a hledáte nového zaměstnance?


Nabízíme Vám možnost zdarma publikovat svou anotaci a požadavky na těchto stránkách.

Více v letáčku zde.

foto


18. 8. 2014

Pozvánka na exkurzi „LOKÁLNÍ EKONOMIKA A MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ“ Deggendorf


Srdečně Vás tímto zveme na zahraniční exkurzi „LOKÁLNÍ EKONOMIKA A MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ“ do Deggendorfu ve dnech 21.-22.8.2014.

Na programu bude seznámení se s Místním partnerstvím obcí Lallinger Winkel v Lallingu, prohlídka vybraných společných místních projektů, prohlídka Feng-Shui-Kurpark Lalling, představení partnera projektu LAG Deggendorf, prohlídka historického centra města Deggendorf, prohlídka Landesgartenschau Deggendorf.

Více se dočtete v pozvánce zde, včetně registračního formuláře (pro stažení ve formátu doc zde).


1. 8. 2014

TIP - možnost využít bezplatné konzultace k sociálnímu podnikání a stáže


V rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČRkterý v současné době realizuje MPSV, je možné využít bezplatné konzultace k sociálnímu podnikání a stáže v sociálních podnicích. Konzultace jsou poskytovány prostřednictvím sítě lokálních konzultantů a konzultantek po celé ČR. Konzultace jsou zaměřeny na předávání informací o konceptu sociálního podnikání, přenos zkušeností a sdílené dobré praxe. 

Pro Jižní Čechy je konzultant:

Aleš Kozák - ředitel neziskové organizace Institut pro památky a kulturu, o.p.s., jejíž posláním je informovat, vzdělávat a propojovat aktivity související se zachováním, obnovou a využíváním kulturního dědictví v České republice. Zaměřuje se na řízení jednotlivých projektů organizace, fundraising a personální agendu. Od roku 2010 se věnuje také sociálnímu podnikání - vede projekt internetového portálu PROPAMÁTKY (www.propamatky.info) v jehož redakci jsou zaměstnáni redaktoři a redaktorky se zdravotním hendikepem.
Oblasti specializace: podnikatelský záměr a plán, zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, mediální komunikace, PR a marketing, personální agenda
Místo výkonu konzultace: Písek
Kontakt: 732 533 033, ales.kozak@instituteu.cz

 

Dále je projekt zaměřen na stáže v sociálních podnicích:
1) současný či budoucí zaměstnavatel v segmentu sociálního podnikání, dále jen zájemce o stáž, si vytipuje sociální podnik a domluví si možnost stáže – seznam sociálních podniků je zveřejněn na:

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku.

2) Zájemce oznámí emailem projektové manažerce Svatavě Škantové:svatava.skantova@mpsv.cz tyto informace: název sociálního podniku, místo výkonu stáže, jméno, email a telefonní číslo pracovníka, se kterým je stáž předjednána, předběžně domluvený termín stáže, jméno, email a telefonní číslo zájemce o stáž, jeho motivaci ke stáži, resp. předmět stáže.
3) MPSV žádost posoudí a sdělí zájemci, zda bude možné stáž realizovat. Stáž nebude možné realizovat v případě, že nebudou poskytnuty všechny informace požadované v bodě 2), především je nutné specifikovat motivaci ke stáži, resp. předmět stáže zájemce.
4) Projektová manažerka následně zašle emailem zúčastněným stranám vzor smlouvy k vyplnění. Po zaslání smlouvy zpět na email projektové manažerky bude smlouva podepsána ze strany MPSV a zaslána zúčastněným stranám k podpisu. Stáž je možné realizovat až po podpisu smlouvy všech zúčastněných stran, je proto nutné, aby si zájemce vyjednal termín v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc).
5) Účastník stáže a přijímající organizace zašlou do 10 pracovních dnů po skončení stáže emailem zprávu o průběhu stáže manažerce projektu. Tato zpráva bude obsahovat informace o průběhu stáže od účastníka i přijímající organizace včetně zhodnocení. Na základě schválení zprávy ze stáže bude stáž ze strany MPSV sociálnímu podniku uhrazena.

Další informace: stáž může být max. 10 dní (jednotlivě, nebo souvisle). Přijímací podnik obdrží jednorázovou částku 2000 Kč/osobu/den, tato částka zahrnuje náklady přijímajícího podniku (zejména odborný personál). Veškeré další náklady si hradí stážista. Smyslem stáží je přenos informací o fungování sociálních podniků a zvýšení kompetencí pro založení nebo řízení sociálního podniku. Stáže nemusí být poskytnuty všem zájemcům.

Více informací o projektu naleznete na: www.esfcr.cz/projekty/podpora-socialniho-podnikani-v-cr.

 


17. 6. 2014

Začíná se připravovat společná koncepce příhraničí ČR - Bavorsko


SLOVA KONČÍ, ZAČÍNÁ PRÁCE
05.06.2014: Ministryně Jourová a bavorský ministr Söder podepsali záměr vytvořit společnou koncepci rozvoje česko-bavorského příhraničí. Česká republika a Svobodný stát Bavorsko chtějí zpracovat společnou Koncepci rozvoje česko-bavorského příhraničí. Záměr dnes v Plzni slavnostně podepsali ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová a bavorský státní ministr pro finance, zemský rozvoj a vlast Markus Söder.
Dokument má zahrnovat bavorské vládní obvody Horní Franky (Oberfranken), Horní Falc (Oberpfalz), Dolní Bavorsko (Niederbayern) a české kraje Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský.

Společným cílem je podpora atraktivních a konkurenceschopných měst a regionů. Koncepce má mimo jiné obsahovat témata jako vybudování hospodářského a investičního prostoru orientovaného na budoucnost, vytvořit nezávislý kulturní a vědecky prostor a vybudovat hospodářské, kulturní a sociální propojení v regionu.
 
"Oceňuji dosavadní spolupráci, která se promítá do rady konkrétních projektů. S kolegy hejtmany budeme pracovat na společné koncepci a případných legislativních bariérách pro zkvalitnění příhraniční spolupráce. Co nejdříve ustavíme pracovní skupiny, které zpracují témata. Cítím velký potenciál obou regionů, a proto říkám, slova končí, začíná práce," řekla ministryně Jourová.
 
Podle ministra Södera je tento den pro Bavorsko mimořádný, protože navazuje na dřívější dlouholeté vazby s Českou republikou. „Dnes už nejsme jenom sousedé, jsme přátelé. Proto je pro nás velmi důležitý rozvoj česko-bavorského příhraničí. Jsme opravdu šťastni, že máme Evropu bez hranic,“ zdůraznil Markus Söder.

 

Zdroj: MMR ČR (webové stránky)


6. 6. 2014

Stránka