Navigace

Obsah

Stránka

Nabídka vzdělávání a koučování pro maminky z regionu Českobudějovicka


Letáček zde

Jedinou podmínkou pro vstup do projektu je, aby účastnice byla maminkou dítěte mladšího 15 let a bydlela v ČB nebo v dojezdové vzdálenosti do 1 hodiny od ČB.

Díky vstupu do projektu získá bezplatné vzdělávání v kolektivu asi 15 žen a individuální konzultace. Scházíme se od poloviny září do poloviny prosince 1-2x týdně ve všední den na dopoledne v ČB (pravděpodobně v prostorách Šikulky na Rudolfovské). Pro ženy, které při vzdělávání potřebují hlídat dítě ve věku 2-6 let, zajistíme rovněž hlídání.

Vzdělávání se zaměřuje na:

- osobnostní růst

- time management

- trénink pracovních pohovorů

- zpracování CV a motivačního životopisu

- finanční gramotnost

Během individuálních konzultací se věnujeme koučování a masážím. Individuální konzultace a masáže probíhají v ČB v Kněžskodvorské ulici.


3. 9. 2017

Výběrové řízení na pozici ekonom - účetní


Chelčický domov sv. Linharta vyhlašuje výběrové řízení na pozici ekonom - účetní neziskové nestátní organizace (obecně prospěšné společnosti).

Předpokládaný termín nástupu: 2. ledna 2017. Místo výkonu práce Chelčice 1. Na poloviční či celý úvazek dle dohody.

Zasílání nabídek je možné učinit elektronicky do 6. prosince do 17 hodin.

Více informací najdete zde.


29. 11. 2016

Z kontaktní burzy organizace Tandem


 • Hledají se čeští skauti!

  Hledají se čeští skauti, kteří by chtěli v srpnu 2017 společně s německými skauty strávit několik napínavých dní na táboře!


1. 11. 2016

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitel - Obec Pištín


Obec Pištín vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Pištín. 
Ke konkursnímu řízení zasílejte přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepsané). 
Přihlášku s požadovanými doklady doručte do 5. října 2016 do 12.00 hodin.

Požadavky:
 

 1. předpoklady a odborná kvalifikace pro pracovní místo ředitele/ředitelky podle § 5  zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 2. získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle ustanovení § 6,
 3. délka praxe ke dni podání přihlášky 3 roky,
 4. znalost školské problematiky a předpisů,
 5. organizační a řídící schopnosti,
 6. předpokládaný nástup na pracovní místo 1. 11. 2016.

 

Písemně zašlete:
 

 1. přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail),
 2. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
 3. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, nebo doklad o jeho vyžádání (originál, případně ověřená kopie),
 4. doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ředitelky ne starší 3 měsíců,
 5. doklady o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení,
 6. strukturovaný profesní životopis,
 7. koncepci rozvoje a řízení školy (na období 6 let, max. 4 strany formátu A4),
 8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.

Konkursní řízení, Souhlas


18. 9. 2016

Veletrh práce České Budějovice


Přijďte se podívat na VELETRH PRÁCE, který se bude konat v Metropolu v Českých Budějovicích. Těšit se můžete na pracovní nabídky od regionálních zaměstavatelů, zajímavé přednášky a bohatý doprovodný program

Datum: 20.9.2016
Místo: Metropol České Budějovice
Čas: 9:00 - 16:00
Vstup: Zdarma

Co Vás čeká:
- nabídky práce z různých odvětví
-osobní setkání se zaměstnavateli z regionu České Budějovice
-přehledné informace o firmách a pracovních pozicích
- bohatý doprovodný program

Více informací zde.


5. 9. 2016

Plánované akce Jihočeské hospodářské komory


Zde najdete termíny již pevně naplánovaných akcí Jihočeské hospodářské komory na podzim letošního roku, které pořádá pro své členy.

Seznam akcí není konečný, více informací také na webových stránkách:

http://www.jhk.cz/akce/prehled-akci.html?q=45                                                                                                                                                                                                                                   

Název

Datum

Typ akce

Morning for Business

13.9.2016

setkání s podnikateli

Komorová debata - Zasedání členů ObHK ČB

15.9.2016

zasedání členů

Umění efektivní prezentace

21.9.2016

seminář

Seminář o veřejných zakázkách

22.9.2016

seminář

Pracovní právo v aktuální firemní praxi, připravovaná novela zákoníku práce

27.9.2016

seminář

Enneagram

4. - 5.10.2016

seminář

EET

6.10.2016

seminář

Morning for Business

11.10.2016

setkání s podnikateli

Controlling pro nefinanční manažery

13.10.2016

seminář

Koučování jako styl vedení lidí

20.10.2016

workshop

Business Arena

26.10.2016

setkání s podnikateli

Úspěšná komunikace ve firemním prostředí

1.11.2016

seminář

Daně v příkladech + EET v souvislostech

2.11.2016

seminář

Hygienické minimum pro veřejné stravování

3.11.2016

seminář

Morning for Business

8.11.2016

setkání s podnikateli

Setkání výchovných poradců JčK

9.11.2016

setkání s VP

Setkání klubu Personalistů při JHK

24.11.2016

setkání s personalisty

Podnikatelská setkání primátora města

30.11.2016

setkání s politiky

Odpovědnost jednatele v praxi

2.12.2016

workshop

Morning for Business

13.12.2016

setkání s podnikateli

Present Point

16.12.2016

charitativní akce

 


29. 8. 2016

Vyhlášena výzva: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ


Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016.

Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017.

 

Výzva zde.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT zde:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

Připravíme pro Vás základní manuál, jak vyplnit projektovou žádost  a dle zájmu můžeme také připravit menší skupinové školení.

 

 


27. 6. 2016

Veřejné připomínkování 2. verze Strategického rámce MAP ORP České Budějovice


Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice bude schvalován Řídícím výborem a ve finální podobě odevzdán na sekretariát Regionální stálé konference 30.6.2016, viz harmonogram schválení SR MAP.
Další aktualizace dokumentu a investičních priorit bude možná až na konci roku 2016.

Veřejné připomínkování 2. verze SR MAP ORP ČB je možné v termínu od 15. do 20. června 2016. Připomínky zasílejte na mail

mitasova@masrozkvet.cz.

 

Strategický rámec najdete v sekci Regionální školství - Místní akční plány vzdělávání - 2. VERZE SR MAP K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ zde:

regionalni-skolstvi/mistni-akcni-plany-vzdelavani-orp-ceske-budejovice/2-verze-sr-map-k-pripominkovani/

 

 


15. 6. 2016

Výzva k nominaci do Řídícího výboru MAP ORP ČB - zástupce rodičů


Od ledna 2016 se začal realizovat Místní akční plán vzdělávání (MAP) v Obci s rozšířenou působností (ORP) České Budějovice.

Cílem místních akčních plánů vzdělávání je v základě vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území a zjištění plánovaných projektů a priorit jednotlivých mateřských a základních škol.
 
Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Jeho složení by mělo reprezentativně odpovídat složení partnerství MAP.
 
Povinní zástupci jsou zástupce realizátora projektu MAP, zástupce kraje, zástupci zřizovatelů škol, vedení škol, výborní učitelé, zástupci ze školních družin (platí pro ZŠ), zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání, zástupci základních uměleckých škol, zástupce KAP, zástupce IPRÚ, zástupce MAS působících na území MAP a zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi sdružujícími rodiče.
 
Více informací o projektu najdete v sekci Regionální školství - Místní akční plány
 
Tímto vyzýváme vhodné kandidáty k nominaci do ŘV. Hlaste se a pro více informací pište na mail mitasova@masrozkvet.cz.

7. 6. 2016

Veřejné připomínkování 1. verze Strategického rámce MAP ORP České Budějovice


Strategický rámec MAP pro ORP České Budějovice bude schvalován Řídícím výborem a ve finální podobě odevzdán na ekretariát Regionální stálé konference 30.6.2016, viz harmonogram schválení SR MAP.

Další aktualizace dokumentu a investičních priorit bude možná až na konci roku 2016.

Veřejné připomínkování 1. verze SR MAP ORP ČB je možné v termínu od 7. do 13. června 2016. Připomínky zasílejte na mail mitasova@masrozkvet.cz.

Strategický rámec najdete v sekci Regionální školství - Místní akční plány vzdělávání - 1. VERZE SR MAP K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ zde.


7. 6. 2016

Stránka